NOVA NORA DANIŞMANLIK A.Ş.

Gizlilik Politikası

Son Güncelleme Tarihi: 01.08.2023

 

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

https://www.novanora.com/technology/ internet sitesi Nova Nora Danışmanlık Anonim Şirketi’ne (“Platform” olarak anılacaktır) aittir veya onlar tarafından kontrol edilir.  Nova Nora Danışmanlık A.Ş, Türkiye’de İstanbul Ticaret Odası’na 281359-5 sicil numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası  0632109294700001 olan ve kayıtlı merkezi Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No.19-1 İç Kapı No.1 Şişli/ İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirketidir. Platform olarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruması Tüzüğü (General Data Protection Regulation) (“GDPR”) gereğince, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin, özel hayatın gizliliğinin ve kişisel verilerinin korunmasına önem veriyoruz.

 

İlkelerimiz

Platform, kişisel verilerinizi işlendiği tüm süreçlerde yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyumlu hareket etmekte ve kişilik haklarınıza saygı göstermektedir.

Kişisel verilerinize verilen önem ve duyulan saygının gereği olarak aşağıdaki ilkelere uymayı taahhüt etmekteyiz:

 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmek, yürütülen işlemler hakkında şeffaf olmak;
 • Kişisel verilerinizin doğru ve gerektiği durumlarda güncel olması için gerekli adımları atmak;
 • Kişisel verilerinizi yalnızca belirli, açık ve meşru amaçlarla ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca işlemek ve bu amaçlarla bağdaşmayan herhangi bir iş için verilerinizi kullanmamak;
 • Yalnızca belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü miktarda kişisel veri işlemek, yani ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri elde etmemek, ihtiyaç kalmayan verileri anonimleştirmek, silmek veya yok etmek;
 • Kişisel verilerinizi ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek, belirlenen süre sonunda verileri anonimleştirmek, silmek veya yok etmek;
 • Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak erişme, zarar verme veya yok etme girişimlerini önleyecek uygun teknik ve idari önlemleri almak.

Aşağıdaki maddelerde bu ilkelerin uygulamada nasıl karşılık bulacağına ilişkin daha detaylı bilgi sunulmaktadır.

Bu sebeple,  https://www.novanora.com/technology/ internet sitesi ve/veya bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen diğer kaynaklar aracılığıyla Platform tarafından elde edilen ve işlenen kişisel verilerinizin korunması, hukuka uygun olarak işlenmesi ve güvenliğinin sağlanması için uyulan ilkeler, prensipler ve uygulamalar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

 

Amaç ve Kapsam

 

Bu Gizlilik Politikası’nın amacı:

 

 • Size ait hangi kişisel verilerin elde edildiği ve elde edilen kişisel verilerin hangi amaçlarla ve nasıl işleneceğini mümkün olan en açık ve anlaşılır biçimde açıklamak;
 • Bu verilerin hangi amaçlarla ve hangi üçüncü kişilere aktarılacağı konusunda bilgi vermek;
 • Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi konusunda sizi bilgilendirmek;
 • Kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek;
 • Haklarınızı ve mahremiyetinizi koruma konusunda üstlendiğimiz sorumlulukları şeffaf bir şekilde açıklamaktır. 

Yürürlükteki mevzuat gereğince kişisel veri niteliği taşımayan veriler, bu Gizlilik Politikası’nın kapsamı dışındadır.

Kişisel verilerinize ilişkin tüm taleplerinizi bu Gizlilik Politikası’nın“‎ Başvuru Formu bölümünde belirtilen şekilde Platform’a  iletebilirsiniz.

Bu Bildirim, yalnızca bu Politikaya bağlanan https://www.novanora.com/technology/ internet sitesi için geçerlidir. Site, ayrıca üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf web sitelerinin veya kaynaklarının içeriğine ilişkin beyan ve taahhüdümüz bulunmamaktadır ve gizlilik bildirimimiz, Site’mize bir link aracılığıyla erişseniz bile, Platform ile bağlantısı olmayan hiçbir siteye uygulanmaz. Herhangi bir bilgi vermeden önce, üçüncü taraf sitelerin gizlilik politikalarını gözden geçirmelisiniz.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi

Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda, “Kişisel Veriler”, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hem doğrudan hem de dolaylı olarak ayrı ayrı tanımlanabileceğiniz herhangi bir bilgidir. https://www.novanora.com/technology/ internet sitesi, kişisel verileri internet sitesi, sosyal medya ve iletişim araçları üzerinden elde edebilmektedir. https://www.novanora.com/technology/ internet sitesi, bu kişisel verileri, tarafınızca paylaşılması durumunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen amaçlar dahilinde, asgari olarak aşağıdaki hallerde toplamaktadır:

 

 • Site ziyaret edildiğinde,
 • Şikayet, talep veya öneride bulunma dahil olmak üzere Platform ile iletişime geçtiğinde,
 • Site’de veya sosyal medyada yer alan herhangi bir formu doldurduğunda veya ürün ya da hizmetlere ilişkin yorumda bulunduğunda,
 • Herhangi bir uyuşmazlığa dahil olduğunda.
 •  
Kişisel Verileri İşleme Faaliyetlerimiz ve Amaçları

 

Kişisel verilerinizi işleme faaliyeti; adınızı, iletişim bilgilerinizi, e-posta adresinizi ve bu tanımlayıcılarla birlikte diğer bilgileri içerir. Ayrıca sizi doğrudan ismiyle tanımayan, ancak belirli bir bilgisayarın veya cihazın web sitemize eriştiğini belirlemek için de kullanılabilen bazı kişisel verileri toplayabiliriz.

Kişisel verileri,  https://www.novanora.com/technology/  internet sitesindeki, Şirket tarafından geliştirilen Platform’daki ve sosyal medyadaki hizmetlerimizden yararlanması kapsamında;

 • talep, şikayet ve önerilerin alınması ve bunların uygulanması,
 • kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • kullanıcılarımıza beğeni ve kullanım davranışlarına göre kişiselleştirilmiş hizmetler sunulması.
 • Şirketimiz, şirketimizin çalışanları ya da yöneticilerine veya kullanıcılara karşı yöneltilen olumsuz, karalayıcı ve haksız ithamlara karşı gerekli aksiyonları almak,
 • Web sitesi analizi yapmak ve web sitesi performansını ölçmek,
 • Hatalı/eksik olayları ve hizmet/ürün tedariğimizdeki olumlu/olumsuz tüm ilgili diğer etkinlikleri ve durumları izlemek,
 • Güvenlik amaçları da dahil olmak üzere web sitesini korumak,
 • Kanunda öngörülmüş olan veya hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla adli veya idari makamlara, savcılık veya mahkemelere, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerin yapılması, bilgi ve belgelerin sağlanması;
 • Platform’un ticari faaliyetlerini hukuka uygun olarak verimli ve etkin olarak yürütülmesi, süreçlerin iyileştirilmesi, etkinliğin ve verimliliğin ölçülmesi, gerekli denetimlerin yapılması;
 • Ticari sırların ve kişisel verilerin korunması, Dijital altyapı ve sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması;
 • Hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi, Platform’un, Platform’a ait şirketlerin ve hissedarlarının haklarının savunulması ve meşru menfaatlerinin korunması,
 • İş faaliyetlerimizdeki verimliliğe ilişkin analizlerin yürütebilmesi, strateji planlamaların yapılabilmesi, amaçları dahilinde Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak topluyor ve işliyoruz.
 •  
İşleme Faaliyetlerimizle İlgili Daha Fazla Bilgi

İşlemlerin Tamamlanması. Site’nin bazı bölümleri, talep ettiğiniz hizmetleri yerine getirmek ve ilgi alanlarınızı ve tercihlerinizi anlamak için kişisel verilerinizi toplayabilir. Bu gibi durumlarda, iletişim bilgilerinizi ve ayrıca bizimle yaptığınız önceki işlemlerin geçmişini toplayabiliriz.

Deneyiminizi Kişiselleştirme. Size en iyi hizmeti verebilmemiz için ve geçmişte bizimle nasıl etkileşim kurduğunuz hakkında belirli bilgiler toplayabiliriz.

Web Sitesi Analizi ve Takibi. Yasaların izin verdiği kapsamda, sağladığınız kişisel verileri, Site, sosyal medya ve iletişim kanalları aracılığıyla Platform’a verdiğiniz diğer bilgilerle birleştirebiliriz. Yasaların izin verdiği kapsamda, web sitelerimiz ve çevrimiçi kaynaklarımız aracılığıyla toplanan Kişisel Verileri, Platform’un çevrimdışı kayıtlarını ve üçüncü taraflarca bize sağlanan bilgileri bir araya getirebiliriz.

Web Sitemizi Çalıştırmak ve Bakımını Yapmak. Bu bilgileri web sitelerimizi, ağ sistemlerimizi ve diğer varlıklarımızı güvence altına almak için kullanıyoruz. Bu, IP Adresiniz, coğrafi konumunuz, eriştiğiniz kaynaklar ve benzeri bilgilerle ilgili bilgileri içerebilir. Meşru ticari çıkarlarımız için bu bilgileri otomatik olarak topluyoruz.

Çerezler ve Benzer Takip Teknolojileri

Çerezler. Çerez, bir web sitesinin bilgisayarınızın sabit diskine yerleştirebileceği, internet tarayıcınızın dosyalarının bulunduğu küçük bir veri dosyasıdır. Çerezler, web sitelerimize göz atmak için kullanılan bir bilgisayarın daha önce bir Platform /  https://www.novanora.com/technology/ web sitesini veya çevrimiçi kaynağı ziyaret ettiğini fark etmemizi sağlar. Çerezler ayrıca bir sitenin ziyaretçinin daha önce girdiği bilgileri “hatırlamasını” sağlamak için de kullanılabilir.

Bu sayfaya yaptığınız ziyaretle ilgili, ziyaret ettiğiniz sayfalar, hangi web sitesinden geldiğiniz ve yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler toplayıp bu bilgileri işleyebiliriz. Bu bilgiler, tarafımızdan site içeriğinin iyileştirilmesine yardımcı olmak üzere kullanılmaktadır. Bunu yaparken, kullanıcının alan adı, internet hizmeti sağlayıcınızı, işletim sisteminiz ve erişim tarihiniz ve saatinizle ilgili bilgileri toplayan çerezler kullanılabilir.

Site’de kullanılan çerezler ve benzer takip teknolojileri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen Çerez Politikası’nı inceleyiniz.

 

Kişisel Verilerin Alıcıları ve Paylaşma Amacı

 

https://www.novanora.com/technology/ internet sitesi,  KVKK’nın 5. Maddesine uygun olarak kişisel verilerinizi paydaşlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız ve gerektiğinde hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk kişileri ile yurt içine veya yurt dışına paylaşabilecektir.

Site içerisindeki özellikleri size sunabilmek için üçüncü kişilerin yazılım ve hizmetlerinden yararlanmaktayız.  Kullandığınız cihaz modeli, cihaz yazılımı, IP adresi, görüntülenen coğrafi bölge, kullanıcı davranışları ve kullanıcı alışkanlıkları gibi bilgilere bu hizmetlerin geliştirilmesine yardımcı olmak ve hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak amacıyla bu hizmet sağlayıcılar tarafından erişilebilir. Hizmet sağlayıcılarımızdan bu bilgileri yalnızca belirlenen amaçlarla kullanacaklarına ilişkin gerekli garantileri alırız, onlar da bu bilgileri yalnızca yasal zorunluluklar ya da kendilerinin de dış hizmet sağlayıcılardan faydalanması gibi hukuka uygun durumlarda başkalarına iletebilir.

Bazı durumlarda, kolluk kuvvetleri, adli makamlar ve diğer yetkili kişi veya kurumlar, elimizde bulundurduğumuz bilgileri onlarla paylaşmamızı isteyebilir. Kişisel verileriniz kolluk kuvvetlerine, adli makamlara diğer yetkili kamu görevlilerine veya üçüncü kişilere ancak yasalarla zorunlu kılınmışsa veya bir suçun işlenmesini önlemek veya faillerini yakalamak için gerekliyse aktarılacak ve bu aktarımlar yürürlükteki düzenlemelere uygun olacaktır.

Kamu sağlığı amacıyla bilgilendirme, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, doğru ve tutarlı bilimsel bilgiyi erişilebilir kılmak, ticari faaliyetlerimizi sürdürmek,  süreçlerimizi yürütmek, Site’yi yönetmek, veri güvenliğini sağlamak, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi ifa etmek, haklarımızı kullanmak, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, süreçlerin verimliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla üçüncü kişi hizmet sağlayıcılardan faydalanırız.  Bu hizmet sağlayıcılardan faydalanmamız, kimi zaman, hizmet sağlayıcı ile imzalanan sözleşmesel ilişki kapsamında ve alınan hizmetin gerektirdiği ölçüde kişisel verilerinizin kendilerine aktarılmasını gerektirebilir. Ancak her durumda, kişisel verilerinizi işlerken ve aktarırken ilkelerimize uygun olarak hareket ederiz ve kişisel verilerinizin güvenliğinden sorumlu olmaya devam ederiz.  Ayrıca, hiçbir zaman kişisel verilerinizi burada belirtilmeyen amaçlarla kullanacak üçüncü kişilere satmayacağız.

 

Yurt Dışına Aktarım

Platform, Platform’a ait şirketlerin bir parçası olması nedeniyle bu Gizlilik Politikası’nın kapsamına giren kişisel veriler, Platform’a ait şirketlerin faaliyet gösterdiği diğer ülkelere de aktarılmakta veya bu ülkeler tarafından da erişilebilmektedir.  

Ticari faaliyetlerimizi sürdürürken, Platform’a ait şirketlerin üyesi de olmamız nedeniyle ve süreçlerin verimliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla sunucuları Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veya bulut tabanlı dijital platform ve altyapılar kullanmaktayız.  Bu sebeple kişisel verilerinizin aktarıldığı ülkeler arasında Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ya da Avrupa Komisyonu tarafından yeterli güvenceyi sağladığı yönünde bir karar alınmamış, yani gerekli yasal korumayı sağlamayan ülkeler listesinde tutulan ülkeler de olabilir.  Verilerinizin aktarıldığı sistemlerin yer aldığı ülkelerin, yetkili otoritelerce güvenli ülke olarak değerlendirilen ülkeler olduğunu, aksi durumda da, verilerin aktarıldığı kişilerin veri güvenliğiyle ilgili gerekli tüm güvenceleri sağlayacağını garanti etmekteyiz.

Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler, onların bağlı ortaklıkları, alt yüklenicileri, üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ve/veya onların kullandığı sistemlerin de bir kısmı yurtdışında yer alabilir.  Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler, kişisel verilerinizin aktarıldığı sistemlerin yer aldığı ülkelerin, yetkili otoritelerce güvenli ülke olarak değerlendirilen ülkeler olduğunun, aksi durumda da, verilerin aktarıldığı kişilerin veri güvenliğiyle ilgili gerekli tüm güvenceleri sağlayacağının taahhüdünü vermektedirler.

 

Kişisel Verilerinizin Saklama / Depolama Süresi

Kişisel Verilerinizi saklayacağımız süre, topladığımız ve verilerinizi işleme koyma amacına bağlı olarak değişecektir. Kişisel verilerinizin saklanma süresine ilişkin detaylı bilgi için  Aydınlatma Metinlerini inceleyebilirsiniz.

 

GDPR Kapsamındaki İlgili Kişiler İçin Ek Bilgi

Kişisel verilerinizin GDPR kapsamında olması durumunda (yani, Avrupa Ekonomik Alanında bir kişiyseniz); Platform’dan, kişisel verilerinize erişim ve onlarda düzeltme talep etme hakkının yanı sıra eğer uygulanabilirse veri taşınabilirliği veya kişisel verilerinin işlenmesinin durdurulması veya silinmesini talep etme hakkına da sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. İşlemenin durdurulması veya silinmesi yalnızca kişisel verilerin işlenmesi, rıza veya meşru menfaat üzerine temellendiriliyorsa ve bu nispette olasıdır.

Eğer kişisel veri işleme açık rızanıza dayanıyorsa, rızanızı herhangi bir zamanda; bununla birlikte, geri çekilmesinden önce rızaya dayalı işlemenin meşruluğunu etkilemeksizin; geri çekme hakkına sahipsiniz. Rızanızı geri çekmek hakkını kullanmak üzere; aşağıda belirlenen iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin, bir silme talebinden sonra, yeniden sistemlere girilmesini önlemek için, Platform, isim ve e-posta adresinizi, Platform sistemlerinde bir “artık temas kurmayın” işaretiyle tutabilir.

Eğer Platform’un kişisel veri işlemesinin GDPR’ye uygun düşmediği izlenimine kapılmışsanız; sorumlu düzenleyici makam nezdinde bir şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.

 

Veri Güvenliği

Hem Avrupa Birliği hem de Türkiye’deki veri koruma kuralları doğrultusunda; kişisel verilere yetkisiz erişimleri ve hukuka aykırı olarak kullanılmasını veya elde edilmesini önleyecek makul tedbirleri almaktayız.  Ticari faaliyetlerimizi sürdürürken geliştirdiğimiz tüm süreçlerde ve kullandığımız dijital altyapı ve sistemlerde veri güvenliği ve mahremiyete tasarım aşamasından itibaren büyük önem veriyor, bu özellikleri size varsayılan olarak sunuyoruz.

Bize emanet ettiğiniz kişisel verileri korumak için aldığımız tedbirler, hem işletmesel sistem ve prosedürleri; hem de teknik ve fiziksel kısıtlamaları içerir. Sadece yetkilendirilmiş ve bu konuda eğitilmiş kişiler, işleri için gerekli olduğu ölçüde kişisel verilerinize ulaşabilir. 

Öte yandan, kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılması halinde, üçüncü kişilerden kişisel verilerinizin güvenliğini temin etmek üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri alacaklarına ve kişisel verilerinizi işleme amaçlarıyla sınırlı ve ölçülü olarak işlemeleri konusunda taahhüt alınmaktadır.

Tüm tedbirlerimize rağmen, kişisel verilerinizin kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından elde edildiğinin veya kişisel verilerinize yetkisiz erişim sağlandığının tespit edilmesi halinde, bu durum yetkili otoritelere ve size ilgili mevzuatta belirtilen usullere uygun olarak yazılı olarak bildirilir.

 

Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Verilerin Paylaşılması

 

https://www.novanora.com/technology/ internet sitesi aracılığıyla Platform ile paylaştığınız üçüncü kişilere ait kişisel veriler, bu Gizlilik Politikası’na tabi olarak işlenirler.

Üçüncü kişilere ait kişisel veri paylaşmanız halinde, Kanun gereğince kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve Kanun’da öngörülen açık rıza aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarılmasına imkan tanıyan şartlardan birinin sağlanmaması halinde ilgili kişinin hukuka uygun açık rızasının alınması sizin yükümlülüğünüzdedir. Platform, ilgili kişinin açık rızasının bulunduğunu veya anılan şartlardan birinin sağlandığını denetleme yükümlülüğü altında değildir.  İlgili kişinin açık rızası bulunmaksızın ya da Kanun’da öngörülen şartlar sağlanmaksızın, üçüncü bir kişinin kişisel verisinin Platform’a aktarılması sebebiyle, Platform’un herhangi bir zarara uğraması halinde, Platform’un uğradığı her türlü zararı (doğrudan veya dolaylı) size rücu etme hakkı saklıdır.

 

Yasal Haklar ve Başvuru Usulü

Yasal düzenlemeler doğrultusunda aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Bu doğrultuda düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin olarak tüm taleplerinizi, Nova Nora Danışmanlık A.Ş Başvuru Formu’nda yer alan başvuru kanalları aracılığıyla başvuru usulüne uygun olarak Platform’a iletebilirsiniz.  Talebinizin süresi içerisinde veya gerektiği gibi karşılanmadığını düşünüyorsanız, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurabilirsiniz.

 

Bildirim ve Değişiklikler

Yeni bir hizmetin sunulmaya başlanması, veri işleme amaçlarının değişmesi ya da yasal düzenlemelerin değişmesi gibi gerekli hallerde bu Gizlilik Politikası zaman zaman güncelleyebiliriz. Gizlilik Politikası’nın güncel versiyonu Site’de herkesin erişimine açık olarak yayınlanır. Söz konusu değişiklikler ve güncellemeler aksi belirtilmediği sürece Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.  Bu sebeple bu sayfayı düzenli olarak ziyaret ederek kişisel verilerinize uygulanan politika hakkında en güncel bilgiye sahip olmanız tavsiye edilmektedir. Bu bildirimin en son revize edildiği tarih bu bildirimin en üstünde yer almaktadır.

İletişim

Bu Gizlilik Politikası veya Site hakkındaki soru, yorum ve taleplerinizle ilgili olarak isterseniz iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

 

Ticari Unvan      : Nova Nora Danışmanlık A.Ş.

MERSİS No.       : 0632109294700001

Merkez Adresi   : Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No.19-1 İç Kapı No.1 Şişli/ İstanbul

E-Posta Adresi   :  technology@novanora.com

 

Privacy Policy

Last Update Date: 01.08.2023

Security of Your Personal Data

https://www.novanora.com/technology/ Web site is belonged to or controlled by Nova Nora Danışmanlık A.Ş. (referred to as “Platform”). Nova Nora Danışmanlık A.Ş is a joint stock company registered in Turkey with the Istanbul Chamber of Commerce with the registration number 281359-5, with the MERSIS number 0632109294700001  and its registered office at the address of Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No.19-1 İç Kapı No.1 Şişli/ İstanbul. As a platform, in accordance with the Constitution of the Republic of Turkey, the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 (“KVKK”) and the General Data Protection Regulation of the European Union (“GDPR”), the fundamental rights and freedoms of individuals, privacy of private life and personal data are protected. We care about protection.

Our principles

The Platform acts in compliance with the applicable legal regulations in all processes where your personal data is processed and respects your personal rights.

As a requirement of the importance and respect given to your personal data, we undertake to comply with the following principles:

To act in accordance with the law and the rules of honesty, to be transparent about the transactions carried out;

To take the necessary steps to ensure that your personal data is accurate and up-to-date when necessary;

To process your personal data only for specific, clear and legitimate purposes and for as long as these purposes require, and not to use your data for any business incompatible with these purposes;

To process limited and measured amount of personal data only in connection with the stated purposes, that is, not to obtain personal data that is not needed, to anonymize, delete or destroy data that is no longer needed;

To keep your personal data for as long as required by the relevant legislation or for the purpose for which they are processed, to anonymize, delete or destroy the data at the end of the specified period;

To ensure the security of your personal data, to take appropriate technical and administrative measures to prevent unlawful attempts to access, damage or destroy.

The following articles provide more detailed information on how these principles will respond in practice.

For this reason, we would like to inform you about the principles, principles and practices followed for the protection, legal processing and security of your personal data obtained and processed by the Platform through the website and/or other sources specified in this Privacy Policy.

Purpose and Scope

The purpose of this Privacy Policy is:

To explain which personal data about you is obtained and for what purposes and how the obtained personal data will be processed, in the clearest and most understandable way possible;

To inform about the purposes for which this data will be transferred and to which third parties;

To inform you about the method and legal reason for the collection of your personal data;

To inform you about your legal rights regarding your personal data;

To transparently explain our responsibilities to protect your rights and privacy.

Data that do not qualify as personal data in accordance with the current legislation are outside the scope of this Privacy Policy.

The Platform acts regarding your personal data covered by this Privacy Policy. For this reason, you can submit all your requests regarding your personal data to the Platform as specified in the “‎ Application Form section of this Privacy Policy.

This Notice is applicable only for https://www.novanora.com/technology/ which links to this Policy. The Site may also contain links to third party websites. We make no representations or commitments regarding the content of third-party websites or resources, and our privacy statement does not apply to any site that is not affiliated with the Platform, even if you access our Site via a link. Before providing any information, you should review the privacy policies of third-party sites.

Our Method of Collecting Personal Data and Legal Reason

For the purposes of this Privacy Policy, “Personal Data” is any information by which you can be individually identified, both directly and indirectly, including but not limited to your name, address, e-mail address and telephone number. https://www.novanora.com/technology/ the website can obtain personal data through the website, social media and communication tools. https://www.novanora.com/technology/ the website collects this personal data, if shared by you, for the purposes specified in Article 5 of the Law, at least in the following cases:

When the site is visited,

When communicating with the Platform, including making a complaint, request or suggestion,

When you fill out any form on the Site or social media or comment on products or services,

When involved in any dispute.

Our Personal Data Processing Activities and Purposes

The activity of processing your personal data; includes your name, contact information, email address and other information along with these identifiers. We may also collect some personal data that does not directly identify you by name, but which can also be used to identify when a particular computer or device has accessed our website.

Personal data, https://www.novanora.com/technology/ within the scope of using our services on the website, the Platform developed by the Company and on social media;

receiving and implementing requests, complaints and suggestions,

carrying out corporate communication activities,

Providing personalized services to our users according to their tastes and usage behaviors.

To take necessary actions against negative, defamatory and unfair accusations directed against our company, its employees or managers or users,

Making website analysis and measuring website performance,

To monitor faulty/missing events and all other positive/negative related activities and situations in our service/product supply,

To protect the website, including for security purposes,

Making necessary notifications, providing information and documents to judicial or administrative authorities, prosecutor’s office or courts, relevant ministries, public institutions and organizations in order to fulfill a legal obligation or stipulated in the law;

To carry out the commercial activities of the Platform efficiently and effectively in accordance with the law, to improve the processes, to measure the effectiveness and efficiency, to carry out the necessary audits;

Protection of trade secrets and personal data, Ensuring the security of our digital infrastructure and systems;

Resolving legal disputes, defending the rights of the Platform, its companies and shareholders, and protecting their legitimate interests,

We collect and process it in accordance with Articles 5 and 6 of the Law, within the scope of carrying out analyzes related to efficiency in our business activities, making strategy plans.

More Information About Our Processing Activities

Completion of Transactions. Some parts of the Site may collect your personal data in order to perform the services you request and to understand your interests and preferences. In such cases, we may collect your contact information, as well as a history of your previous transactions with us.

Personalizing Your Experience. We may collect certain information about how you have interacted with us in the past so that we can best serve you.

Website Analysis and Tracking. To the extent permitted by law, we may combine the personal data you provide with other information you provide to the Platform through the Site, social media and communication channels. To the extent permitted by law, we may combine Personal Data collected through our websites and online resources, Platform offline records and information provided to us by third parties.

Operating and Maintaining Our Website. We use this information to secure our websites, network systems and other assets. This may include information about your IP Address, geographic location, resources you access, and similar information. We collect this information automatically for our legitimate business interests.

Cookies and Similar Tracking Technologies

Cookies. A cookie is a small data file containing your internet browser’s files that a website can place on your computer’s hard drive. Cookies allow us to recognize that a computer used to browse our websites has previously visited a Platform /https://www.novanora.com/technology/  website or online resource. Cookies can also be used to enable a site to “remember” information the visitor has previously entered.

We may collect and process information about your visit to this page, such as the pages you visit, which website you come from, and some searches you make. This information is used by us to help improve the site content. In doing so, cookies may be used that collect information about the user’s domain name, your internet service provider, your operating system, and your access date and time.

For detailed information about the cookies and similar tracking technologies used on the Site, please review the Cookie Policy.

Recipients of Personal Data and Purpose of Sharing

https://www.novanora.com/technology/ the website will be able to share your personal data with our stakeholders, business partners, suppliers, third party service providers and, when necessary, legally authorized public institutions and organizations and private legal persons in the country or abroad in accordance with Article 5 of the KVKK.

We use software and services of third parties to provide you with the features on the site. Information such as the device model you use, device software, IP address, geographic region viewed, user behavior and user habits may be accessed by these service providers to help improve these services and ensure the services are maintained. We obtain the necessary guarantees from our service providers that they will use this information only for the specified purposes, and they can only transmit this information to others in accordance with legal obligations or lawful situations such as their own use of external service providers.

In some cases, law enforcement, judicial authorities and other authorized persons or institutions may ask us to share the information we hold with them. Your personal data will be transferred to law enforcement, judicial authorities, other authorized public officials or third parties only if required by law or necessary to prevent the commission of a crime or to catch the perpetrators, and these transfers will be in accordance with applicable regulations.

To carry out information, awareness and awareness activities for the purpose of public health, to make accurate and consistent scientific information accessible, to maintain our commercial activities, to carry out our processes, to administer the Site, to ensure data security, to fulfill our contractual obligations, to exercise our rights, to fulfill our legal obligations, to We use third party service providers to increase efficiency and quality. Our use of these service providers may sometimes require the transfer of your personal data to them within the scope of the contractual relationship signed with the service provider and to the extent required by the service received. However, in any case, we act in accordance with our principles when processing and transferring your personal data and remain responsible for the security of your personal data. In addition, we will never sell your personal data to third parties who will use it for purposes not specified here.

International Transfer

Since the Platform is a part of the companies belonging to the Platform, the personal data covered by this Privacy Policy may also be transferred to or accessed by other countries where the companies belonging to the Platform operate.

While continuing our commercial activities, we use cloud-based digital platforms and infrastructures whose servers are located in Turkey or abroad, due to the fact that we are members of the companies belonging to the Platform and in order to increase the efficiency and quality of the processes. For this reason, among the countries to which your personal data is transferred, there may also be countries where a decision has not been taken by the Personal Data Protection Board or the European Commission to provide sufficient security, that is, they are kept in the list of countries that do not provide the necessary legal protection. We guarantee that the countries where the systems where your data is transferred are those that are considered as safe countries by the competent authorities, and otherwise, the people to whom the data is transferred will provide all necessary assurances regarding data security.

In addition, the above-mentioned third parties to whom your personal data is transferred, their affiliates, subcontractors, third party service providers and/or some of the systems they use may also be located abroad. The third parties to whom your personal data is transferred give the undertaking that the countries where the systems to which your personal data are transferred are countries that are considered as safe countries by the competent authorities, and otherwise, the persons to whom the data is transferred will provide all necessary assurances regarding data security.

Storage / Storage Period of Your Personal Data

The period for which we will retain your Personal Data will vary depending on the purpose for which we collect and process your data. For detailed information on the storage period of your personal data, you can review the Clarification Texts.

Additional Information for Persons Covered by GDPR

If your personal data is covered by the GDPR (i.e. you are a person in the European Economic Area); We would like to remind you that in addition to the right to request access to and correction of your personal data from the Platform, you also have the right to request data portability, if applicable, or to stop the processing or deletion of your personal data. Suspension or deletion of the processing is only possible if and to the extent that the processing of personal data is based on consent or legitimate interest.

If personal data processing is based on your explicit consent, your consent at any time; however, without affecting the legitimacy of the consent-based processing prior to its withdrawal; You have the right to withdraw. To exercise the right to withdraw your consent; You can use the contact information specified below.

In order to prevent your personal data from being re-entered into the systems after a deletion request, the Platform may keep your name and e-mail address with a “do not contact anymore” mark on the Platform systems.

If you have the impression that the personal data processing of the Platform does not comply with the GDPR; You have the right to lodge a complaint with the responsible regulatory authority.

Data security

In line with the data protection rules in both the European Union and Turkey; We take reasonable measures to prevent unauthorized access and unlawful use or acquisition of personal data. While maintaining our commercial activities, we attach great importance to data security and privacy in all processes we develop and the digital infrastructure and systems we use, from the design stage, and we offer these features to you by default.

The measures we take to protect the personal data you entrust to us, as well as operational systems and procedures; includes both technical and physical constraints. Only authorized and trained persons can access your personal data to the extent necessary for their work.

On the other hand, if your personal data is shared with third parties, a commitment is taken from the third parties to take the necessary administrative and technical measures to ensure the security of your personal data and to process your personal data in a limited and measured manner for the purposes of processing.

If, despite all our measures, it is determined that your personal data has been obtained by third parties through unlawful means or unauthorized access to your personal data is provided, this situation will be notified to the competent authorities and you in writing in accordance with the procedures specified in the relevant legislation.

Sharing Personal Data of Third Parties

Personal data of third parties that you share with the Platform through https://www.novanora.com/technology/ the website  are processed subject to this Privacy Policy.

In the event that you share personal data belonging to third parties, it is your obligation to fulfill the obligation of disclosure regarding the transfer of personal data in accordance with the Law and to obtain the explicit consent of the person concerned in accordance with the law, in case one of the conditions that allow the processing and/or transfer of personal data without seeking explicit consent is not met. The platform is not under the obligation to check that the person concerned has express consent or that one of the aforementioned conditions is met. Due to the transfer of a third party’s personal data to the Platform without the explicit consent of the person concerned or without meeting the conditions stipulated in the Law, in the event that the Platform suffers any damage, the Platform reserves the right to recourse to you any damage (directly or indirectly) suffered by the Platform.

Legal Rights and Application Procedure

We would like to state that you have the following rights in accordance with the legal regulations:

Learning whether your personal data is processed,

If your personal data has been processed, requesting information about it,

To learn the purpose of processing your personal data and whether they are used in accordance with the purpose,

Learning the third parties to whom your personal data is transferred, at home or abroad,

Requesting correction of your personal data if it is incomplete or incorrectly processed,

To request the deletion or destruction of your personal data within the framework of the conditions stipulated in the law,

In this regard, to request that the correction, deletion or destruction processes be notified to the third parties to whom your personal data has been transferred,

Objecting to the emergence of a result against you by analyzing the processed data exclusively through automated systems,

If you suffer damage due to the unlawful processing of your personal data, requesting the compensation of the damage.

You can submit all your requests regarding your rights mentioned above to the Platform in accordance with the application procedure through the application channels in the Application Form to the Nova Nora Danışmanlık A.Ş. If you think that your request has not been met in due time or properly, you can apply to the Personal Data Protection Board.

Notice and Changes

We may update this Privacy Policy from time to time when necessary, such as a new service being offered, a change in data processing purposes or a change in legal regulations. The current version of the Privacy Policy is published on the Site for public access. Such changes and updates take effect on the date they are published on the Site, unless otherwise stated. For this reason, it is recommended that you visit this page regularly and have the most up-to-date information about the policy applied to your personal data. The date this statement was last revised is at the top of this statement.

Communication

If you wish, you can contact us by using the contact information regarding your questions, comments and requests about this Privacy Policy or the Site.

Trade Name : Nova Nora Danışmanlık A.Ş.

MERSIS No. : 0632109294700001

Registered Address : Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No.19-1 İç Kapı No.1 Şişli/ İstanbul

E-mail address   : technology@novanora.com