Ticari Elektronik İleti Açık Rıza Metni Ve Beyanı

Nova Nora Danışmanlık A.Ş (Nova Nora) tarafından sizi ürün veya hizmetlere ilişkin kampanya, duyuru ve indirimlerden haberdar edebilmek amacıyla iletiler gönderebilmek için açık rızanız gerekmektedir.

Bu kapsamda ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası ve iletişim izni bilgileriniz; iletişim faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, pazarlama analiz çalışmalarının ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, açık rızanıza istinaden işlenecektir. Ayrıca tarafınıza ileti gönderebilmek amacıyla ileti bilgileriniz ileti gönderimi alanında hizmet veren tedarikçilerimiz ve İleti Yönetim Sistemi A.Ş. (İYS) ile paylaşılmaktadır.

Bu rızayı vermekle verdiğiniz iznin 6563 sayılı Kanun kapsamında ticari elektronik ileti alımına ilişkin bir onayı içerdiğini ve rızanızı her zaman geri alabileceğinizi bildiğinizi beyan edersiniz. İletişim izninizi her zaman geri alabilirsiniz. Elektronik ticari ileti yönetmeliğindeki onaylara ilişkin istisnalar saklıdır.

 

COMMERCIAL ELECTRONIC MESSAGE CONSENT TEXT AND STATEMENT

Your explicit consent is required in order to send messages by Nova Nora Danışmanlık A.Ş (Nova Nora) to inform you about campaigns, announcements and discounts regarding products or services.

In this context, your name, surname, e-mail address, telephone number and contact permission information will be processed based on your express consent for the purposes of conducting communication activities, marketing processes of products and services, marketing analysis studies and storage activities. In addition, in order to send you a message, your message information is provided by our suppliers serving in the field of message sending and Ileti Yönetim Sistemleri A.Ş. (IYS).

 

By giving this consent, you declare that your consent includes an approval for the reception of commercial electronic messages within the scope of Law No. 6563 and that you know that you can withdraw your consent at any time. You can always withdraw your communication permission. Exceptions regarding approvals in the electronic commercial message regulation are reserved.